MARÇÀhistoria

MARÇÀ - Marsá-Marzano-Martius - (D.P.M. © 2757a.u.c.)

domingo, octubre 17, 2004

Dominació Romana


Dominació ROMANA:
El territori que dominaren les tribus ibèriques era molt extens; el desenvolupament del món ibèric català durà fins a finals del segle III en que els romans amb la difusió de la seva política, provocaren la rapida degradació d'aquella cultura.
Quan els romans varen començar a controlar la vida deIs íbers, aquests portaven uns 400 anys d'existencia.
EIs romans que s'establiren per la comarca ho feren amb el propòsit d'introduir pacíficament el desenvolupament de la civilització llatina.
En un terreny adjacent al poble actual, a una distància d'uns 200 metres segons les troballes que s'hi han fet, és palès que fou habitat per romans i es suposa que possiblement podien ésser patricis (membres d'una classe social privilegiada de l'antiguitat romana que, originariament, podia haver estat una de les famílies de la Roma primitiva que formaven agrupacions de famílies).
Un dels treballs que executaven amb gran perfecció era l'elaboració de terrisses. A una distància d 'uns 200 metres de l'habitacle on se suposa que residien, possiblement, varen ésser ells els que construïren un forn per a coure les peces elaborades, prop d'un cabalós brollador d'aigua.
A dalt del poble, al peu de la Miloquera, durant la dominació romana, s'hi construí una església i prop seu, a la part alta del terreny amb vista al riu, s'hi destina una parcel.la per a cementiri.
L'església va ésser una de les més primitives i va pertànyer al bisbat de Tortosa. EIs romans varen donar a conéixer l'oliver i el cep i els habitants del poble els varen plantar als llocs on feien els conreus.
També van establir la llei deIs impostos i el que no podia pagar amb moneda, pagava amb vianda.
El nom de MARÇÀ deriva del llatí "Martius" d'on surt "martianus" i Marçà

2 Comments:

At 17 de octubre de 2004, 14:28, Blogger MARÇÀ (Marsá) said...

2757 a.u.c. Ab Urbe Condictio (any 2575 desde la fundación de Roma)

 
At 16 de febrero de 2013, 16:42, Anonymous Anónimo said...

Tens un lloc web molt gran, content d'haver donat compte a través de Yahoo.

 

Publicar un comentario

<< Home