MARÇÀhistoria

MARÇÀ - Marsá-Marzano-Martius - (D.P.M. © 2757a.u.c.)

domingo, octubre 17, 2004

Dominació Serraïna


EIs sarraïns, que professaven la religió mahometana, van avançar per les terres de Tarragona, penetrant vers l'interior de les serralades; Marçà va ésser conquerit pels sarraïns, aproximadament, entre els anys 713-718.
Una vegada instal.lats sobre la Miloquera, construïren un castell, possiblement per a defensar-se dels atacs de forces diverses.
Com que el poble estava emplaçat en un lloc mancat d'aigua, al seu mateix peu, junt al camí veïnal que donava pas per a entrar i sortir els habitants, els sarraïns hi construïren una bassa on es recollia aigua de les pluges i d'un aiguamoll que brollava d'entre les pedres.

Bassa del Castell
La bassa era de poca cabuda i tan sols pertanyia al castell; li van donar el nom de Bassa del castell. Els sarraïns que residien dalt del castell baixaven a proveir d'aigua passant per un camí ple de giravolts, anomenat Camí de les Girigonse.., avui ha desaparegut, cobert de malesa.
També construïren un petit castell o fortí, sobre de les anomenades caves del Piqué, conegut pel nom de castellet dels moros.., els seus ocupants gaudien de l'aigua que brollava de les fonts del lloc conegut per estret de Catà; l'aigua era recollida en basses per a regar i fer hortalissa.
Podria ésser que el nom de "Catà" fos el d'algun capdancer moro, cosa que solien fer en donar noms a poblats o llocs on habitaven.
L' estret de Catà és un petit torrent enmig de dues vessants, lloc molt agradable, visitat pels amants de la natura, des d'on es pot contemplar una grandiosa i bonica vista panoràmica.
Hom creu que els dos castells es comunicaven per mitjà de senyals amb reflexos o bé amb fogueres.
Cal ressenyar que una vegada instal.lats, els sarraïns es dedicaren a emmurallar el poblat, amb un petita muralla que, segurament, es va fer amb la col.laboració dels habitants del poblat.
A la part est i oest del poble, o siga a les dues entrades i sortides, hi construïren un petit fortí rodó amb cabuda tan sols per una persona; se suposa que era per a vigilar, com a lloc de centinela. Junt al fortí hi construïren una arcada d'obra amb una grossa porta que, segurament, era per a tancar el pas a tota persona sospitosa. D'un d'aquests fortins encara en queden restes.

Castell de Miravet
El nombre de moros era molt reduït i, els pocs que hi havien, es dedicaren a l'agricultura i a la ramaderia. El poble va viure amb seguretat, convivint pacíficament, i la religió catòlica era respectada.
És evident que durant la seva estada imposaren l'obligació de pagar impostos, amb una llei per la qual quedava exempt de pagament tot aquell ciutadà que es fes mahometà
Els sarraïs varen demostrar ser enginyosos amb els seus treballs. La caserna general dels moros que ocupaven els castells o residien als pobles era el castell de Miravet, regit pel Walí.